Nạp thẻ tự động

CHIẾT KHẤU THẺ 30%

Trạng thái Serial Mã thẻ Loại thẻ Mệnh giá Thời gian